EDGARA KAULIŅA LIELVĀRDES VIDUSSKOLA

Konkursa darbs Edgara Kauliņa Lielvārdes vidusskolas attīstībai un paplašināšanai, paredzot pārbūvi vairākās kārtās.

Komanda: J. Mitenbergs, V. Dzenis, K. Priede, M. Dzene

Adrese: Lielvārde, Gaismas iela 17

Statuss: Konkursa darbs, iegūta 2. vieta.

Gads: 2019

Zemesgabala platība:  32327.0m²

Apbūves laukums: 9065.0 m²

Ēkas lietderīgā platība: 7315.5 m²

Skolas ēkas arhitektoniskā kompozīcija veidota respektējot Lielvārdes pilsētas attiecīgā rajona apbūves raksturu un mērogu. Jaunais apjoms veidots divstāvīgs, ar jumta virsgaismu izbūvēm multifunkcionālajai zālei kā arhitektonisku akcentu. 

Jauno apjomu kompozīcija veido skaidri nolasāmu ieejas apjomu ar tam pieguļošu ieejas / svētku laukumu. Centrālais apjoms izvietojas iepretim galvenajai iebrauktuvei un ieejai teritorijā, bet ap to grupējas mācību telpu apjomi - gan jaunie, gan jau esošie. Esošajiem apjomiem paredzēta arī jumta formas un seguma maiņa, tā padarot tos arhitektoniski atraktīvākus. Šāds risinājums uzirdina un sadala skolas salīdzinoši lielo apjomu, padarot to piemērotāku apkārtējas apbūves raksturam.

Skolas ēkas arhitektūra veidota racionālās un lakoniskās formās, īpašu uzmanību pievēršot apjomu proporcijām, precīzi un funkcionāli atrisinātam plānojumam, skaidri nolasāmām un uzsvērtām ieejām, apdares materiālu ilgmūžībai un to savstarpējam saskanīgumam, vienkāršiem konstruktīvajiem risinājumiem,

Skolas ēkas jauno apjomu veido trīs ģeometriskas taisnstūrveida figūras. Divas no tām virknētas ēsošās ēkas dienvidu galā, bet trešā - perpendikulāri esošajam trīsstāvīgajam apjomam. Šāds apjomu izvietojums ļauj racionāli izmantot teritoriju un izveido dabisku teritorijas funkcionālo sadalījumu - zonā pret esošo ieeju un iebrauktuvi teritorijā izvietojas skolas galvenā ieeja un skolas priekšlaukums / svētku laukums, kura ziemeļu un dienvidu pusē atrodas mācību klašu bloki. Teritorijā saglabātas divas esošās iebrauktuves, zemesgabala ziemeļu daļā izvietotā iebrauktuve paredzēta ēdiena piegādei un saimniecības vajadzībām, bet otra apkalpo skolotāju un vecāku stāvlaukumu, kas izvietots zonā starp skolu un Gaismas ielu. Izvēlētā apjomu kompozīcija gruntsgabala dienvidu pusē saglabā plašu teritoriju terasēm, rotaļu laukumu izbūvei, āra nodarbību zonām un zaļajām apstādījumu zonām, kā arī netraucē sporta stadionam zemesgabala austrumu pusē.

 

Built with Berta.me

©