LATVIJAS NACIONĀLĀ TEĀTRA PIEBŪVE

Komanda: J. Mitenbergs, K. Priede, P. Spuriņš, M. Dzene, U. Tučs, K. Galenieks.

Adrese: Rīga, Kronvalda bulvāris 2

Statuss: Konkursa darbs, iegūta 1. vieta.

Gads: 2019

Zemesgabala platība:  4409.2 m²

Apbūves laukums (jaunās piebūves): 3250 m²

Piebūves stāvu platība (ieskaitot veco piebūvi): 13771 m²

Piebūves pagrabstāva platība: 2938 m²

Žūrijas komentārs: «Really calm and neutral solution that is professionally made. It lets the historical building shine and becomes a modest background for it. Lower volume next to the street front makes a nice combination with the huge old trees that are surrounding the building on both sides. There is a chance that these trees might actually survive the building in this case. The upper volume of the building is divided into separate parts which makes the building optically smaller. The design also comprises and hides the previous extension and visually makes its into a one consistent building.» /Ralf Lõoke, Salto architects/

Arhitektūras un apdares risinājumi

Jaunās Nacionālā teātra piebūves arhitektūra veidota respektējot esošo teātra ēku, kas ir Valsts nozīmes kultūras piemineklis. Projekta priekšlikumā, vēsturisko ēku paredzēts saglabāt kā augstāko un krāšņāko dominanti jaunajā teātra kompleksā.  Esošo piebūvi paredzēts vizuāli sapludināt ar jauno piebūvi, kuras arhitektūra veidota izmantojot vienkāršas taisnstūrveida formas, meklējot dinamiku un raksturu to savstarpējajā novietojumā un materiālos. Tā kā jaunās piebūves apbūves laukums ir lielāks par vēsturisko apjomu, tad projekta priekšlikumā paredzēts sadalīt lielo apjomu vairākos, nelielākos. Ievērojot plašo pirmā stāva funkcionālo programmu, jaunais apjoms, pirmo divu stāvu līmenī, izvietots gandrīz pa visu iespējamo apbūves laukumu, bet augšējie stāvi sadalīti divos, savstarpēji nobīdītos, apjomos, uzsverot Black box apjomu, kas izvietots pie Kronvalda bulvāra, parka galā. 

Ēkas karkasu paredzēts veidot no monolītā dzelzsbetona. Ārējā apdarē pielietots vertikāls, slīpēta, nerūsējošā tērauda kvadrāta/taisnstūrveida cauruļu režģis. Tas pielietots arī esošās piebūves apdarē. Šāds risinājums vizuāli atvieglina lielos apjomus un, esošās piebūves gadījumā, atļauj nepārbūvēt ēku, vienkārši piekarot režģi, saglabājot gaismas iekļūšanu ēkā un skatu no tās. Režģi paredzēts sadalīt tāda izmēra laukumos, lai tie būtu atverami un būtu iespējams apkopt ēkas aiz tā. Ar režģi paredzēts aizpildīt arī pašreizējo autosstāvvietu, kuras vietā paredzam velosipēdu novietni, vienlaikus saglabājot piegādes rampu. Svarīgi, ka apdarē pielietoto režģi, iespējams izmantot arī kā vārtu materiālu, kas noslēgtu pašreizējo piegādes zonu. Pārējās ēkas apdarē pielietotas horizontālas un vertikālas  tumši tonētas un krāsotas dzelzsbetona konstrukcijas, kuras iekšpusē aizpildītas ar stiklojumu. Vislielākais stiklojuma laukums paredzēts uz kanāla pusi, kur izvietojas apmeklētāju zona (foajē, kafejnīca, restorāns), kā arī aministrācijas bloks ceturtajā stāvā. Stikojums paredzēts arī Kronvalda būlvāra pusē, kur atrodas aktieru grimētavas/ģērbtuves. Arī gaitenis ap Black box paredzēts stiklots, iekšpusē paredzot samta aizkarus, kurus iespējams atvērt laikā , kad tas paredzēts apmeklētājiem.

Novietojums zemes gabalā

Latvijas Nacionālā teātra piebūve, projekta priekšlikumā, izvietota gandrīz pa visu teātrim pievienojamo zemes gabalu (kadastra nr. 01000100135, platība 4409,2 m²). Gan Simtgades alejas, gan Kronvalda bulvāra pusē jaunais apjoms turpina esošās piebūves apbūves līniju, pietuvojoties zemes robežai, zonā , kur patlaban atrodas kafejnīca “Pagalms”. Šāds risinājums nodrošina to, ka jaunā apjoma ietekme uz apkārtējajiem kokiem nebūs lielāka, kā esošās piebūves ietekme uz tai piekļautajiem kokiem. Augšējo stāvu apjomi izvietoti tā, lai, pēc iespējas vairāk, saudzētu Simtgades ozolu vainagus. Lielo apbūves laukumu nosaka Pasūtītāja plašā programma pirmā stāva līmenī.

Funkcionālie risinājumi

Jaunā zāle “black box” novietota zemes gabala ziemeļu galā pie Kronvalda bulvāra, Simtgades alejas pusē paredzot foajē ar divām skatītāju ieejām – no parka puses un no Simtgades alejas puses. Saglabājas arī esošā Mazās zāles ieeja. Apmeklētājiem paredzēta arī ēkas otrajā stāvā izvietotā kafejnīca/bārs un trešajā stāvā izvietotais restorāns ar jumta terasi, uz kuriem var nokļūt pa kāpnēm vai liftu. Kafejnīca un restorāns izvietots Simtgades alejas pusē ar lielisku skatu uz parku un kanālu. 

Projekta risinājums paredz savienot jauno un veco piebūvi trešā stāva līmenī, kas ļautu arī mazās zāles skatītājiem ērti apmeklēt restorānu un bāru. Atkarībā no budžeta iespējām, priekšlikums paredz vairākus risinājumus šim savienojumam. Vienkāršākais risinājums  paredz saglabāt Mazo zāli tās robežās, izveidojot tikai jaunās un esošās piebūves savienojumu. Bet plašākais priekšlikums paredz paplašināt Mazo zāli, atbrīvot to no kolonnām zāles vidū, kā arī palielināt zāles griestu augstumu. Savienojums ir ļoti būtisks arī no racionāla telpu izmantošanas viedokļa – tas ļauj esošās kāpnes izmantot evakuācijai arī no jaunās piebūves.

Jaunbūvējamās ēkas centrālajā daļā un Kronvalda bulvāra pusē, starp esošo piebūvi un ‘Black box”, izvietojas teātra darbnīcas un aktieru ģērbtuves/grimētavas. Šai zonā, piekļaujoties esošajai piebūvei, izvietota iebrauktuve un rampa lielajām kravas mašīnām, un arī panduss uz autostāvvietu pagrabstāvā. 

Ēkas otro stāvu lielākoties aizņem pirmā stāva zāles un darbnīcu augsto griestu telpa. Kā pilnvērtīgs stāvs ir tikai skatītāju kafejnīca kanāla pusē un aktieru grimētavas/ģērbtuves Kronvalda bulvāra pusē, šai zonā izvietota arī smēķētava, atpūtas telpa, virtuve un atsevišķas tehniskā personāla ģērbtuves. Atpūtas zona vienlaikus kalpo arī kā esošā teātra un jaunās piebūves savienojuma telpa, no kuras sākas ceļš uz visām jaunās piebūves telpām.

Ēkas trešā stāva vidusdaļā izvietota virtuve un tās palīgtelpas. Šī zona izvietota tā, ka tā ērti var apkalpot gan restorānu kanāla pusē, gan otrā stāva kafejnīcu (to savienojumu nodrošina kāpnes un arī virtuves lifti), gan aktieru un teātra personāla ēdnīcu/kafejnīcu, kurai Kronvalda bulvāra pusē izveidota jumta terase, tā ērti pieejama arī no abām mēģinājumu zālēm un to atpūtas telpas. Virtuves apgādei un personāla kustībai iespējamas vairākas iespējas:

  • virtuvi var apgādāt caur pagrabu vai pirmās stāva lielo kravas mašīnu rampu, izmantojot ēkas vidusdaļā novietoto liftu
  • ņemot vērā Mazās zāles jauno savienojumu ar restorānu, virtuves apgādei var izmantot esošās piebūves kāpnes un liftu, nodalot virtuves darbiniekus no pārējā teātra

Ēkas ceturtajā stāvā izvietota teātra administrācija un dienesta dzīvokļi. Šai stāvā var nokļūt pa abām, esošās piebūvēs, kāpnēm, ar liftu no pagraba, pirmā un trešā stāva, pa iekšējām kāpnēm no otrā un trešā stāva. 

Ēkas pagrabstāvā izvietota skatītāju garderobe un tualetes, kā arī 46 teātra personālam paredzētas autostāvvietas un tehniskās telpas. No autostāvvietas paredzēts izveidot ceļu uz kāpņu telpu pie pašreizējās aktieru ieejas. Papildus no stāvvietas paredzēta arī izeja uz skatītāju garderobi, no kuras var nokļūt uz zāli pirmā stāva līmenī, kā arī evakuācijas kāpnes, kas savieno šo stāvu ar Jaunās zāles palīgtelpām.

Būtiski, ka projekta priekšlikums paredz evakuācijai no jaunās piebūves, izmantot esošās piebūves evakuācijas kāpnes, tām piebūvējot vēl vienu stāvu. Šāds risinājums ļauj būtiski ietāupīt platību un izmaksas neizvietojot šādas kāpnes jaunajā piebūvē (jaunajā piebūvē, lidz ar to paredzētas tikai vienas papildus evakuācijas kāpnes).

Ņemot vērā ierobežoto apbūves laukumu un plašo programmu pirmā stāva līmenī, arī kravas liftu paredzēts saglabāt esošajā piebūvē, to nomainot pret tādu, kas būtu lietojams arī Jaunās zāles virzienā. Projekta priekšlikuma risinājumi nodrošina kravas lifta savienojumu ar jauno ēku pirmā un trešā stāva līmenī. Paralēli lielajam kravas liftam, ēkas vidusdaļā paredzēts vēl viens lifts, kas savienotu visus ēkas stāvus.

Built with Berta.me

©